Česta pitanja

Prilikom upisa u autoškolu potrebno je imati važeću dokumentaciju:  Osobnu iskaznicu ili putovnicu, liječničko uvjerenje, vozačku dozvolu ( kopija ) ukoliko ju posjedujete. Za malodobne polaznike ( osobe mlađe od 18 godina ) ugovor o osposobljavanju potpisuje jedan od roditelja ili zakoniti skrbnik.

Liječničko uvjerenje vrijedi 15 mjeseci.

Kandidat koji ne položi propise u roku od 1 godine od dana završetka tečaja uputit će se na ponovno pohađanje kompletne nastave, a kandidat koji ne položi ispit iz upravljanje vozilom u roku od 18 mjeseci od dana položenog ispita iz prometnih propisa i sigurnosnih pravila obavezan je realizirati dopunski program od 12 dodatnih sati iz upravljanje vozilom.

5 puta možete izaći na ispit, ukoliko se ispit ne položi u tih pet puta, dužni ste ponovo odslušati predavanja iz prometnih propisa i sigurnosnih pravila, nakon toga opet imate pravo izaći na ispit.

Kada završite sa predavanjima iz prometnih propisa i sigurnosnih pravila možete započeti sa predavanjima iz prve pomoći.

  • doktor medicine
  • medicinska sestra/tehničar
  • primalja

Da, za bilo koju kategoriju možete se upisati 6 mjeseci prije određene starosne dobi za polaganje završnog ispita.

 

Za pristupanju ispita iz upravljanja vozilom morate imati:

– važeću osobnu iskaznicu ili putovnicu
– važeću vozačku dozvolu ( za kandidate koji posjeduju neku od vozačkih kategorija )

Svaki termin ispita potrebno je odjaviti najkasnije 48h prije, ukoliko niste taj dan ispita će te morati opravdati ispričnicom od liječnika opće prakse ili se uplatnica za ispit mora uplatit duplo.

Dogovorene sate vožnje u slučaju spriječenosti obavijestite svog instruktora na vrijeme ( najkasnije 24h prije zakazanog termina )

Da, obvezni ste voziti minimalno 3 dodatna sata.

1 sat traje 45min, školski sat.

Polaganje ispita iz pojedinog nastavnog predmeta prijavljuje autoškola putem računalnog programa, a nakon zahtjeva kandidata za vozača. Nakon obrade podataka i izrade naloga za provedbu ispita od strane Hrvatskog autokluba, autoškola dobiva povratnu informaciju na računalu o datumu i vremenu ispita te o tome obavještava kandidata.

Kandidat uz prijavu za vozački ispit mora priložiti dokaz o uplaćenoj naknadi za polaganje vozačkog ispita iz pojedinoga nastavnog predmeta ili priložiti dokaz o uplaćenoj naknadi za polaganje ispita neposredno prije polaganja ispita.

Ispit iz pojedinoga nastavnog predmeta kandidat može prijaviti nakon što završi osposobljavanje prema propisanom programu iz tog nastavnog predmeta te nakon što mu je to stručni voditelj autoškole u kojoj se osposobljavao potpisao i ovjerio u Knjižici kandidata za vozača, osim nastavnog predmeta Pružanje prve pomoći osobama ozlijeđenim u prometnoj nesreći, što radi predavač.

Hrvatski autoklub kao ovlaštena stručna organizacija određuje mjesto, datum i vrijeme polaganja ispita. O mjestu, datumu i vremenu provođenja ispita Hrvatski autoklub obavještava autoškolu putem koje je prijavljen ispit odnosno kandidata u roku tri do pet dana prije održavanja ispita.

Kandidat na vozačkom ispitu obvezan je dati na uvid ovlaštenom ispitivaču:  

– Važeću osobnu ispravu (osobnu iskaznicu ili putovnicu),
– Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za upravljanje vozilom kategorije za koju polaže ispit,
– Valjanu vozačku dozvolu ako već posjeduju neku od kategorija za upravljanje vozilom,
– Knjižicu kandidata za vozača propisno popunjenu i ovjerenu od strane stručnog voditelja autoškole.  

Ispuni formu i rezerviraj termin u jednom kliku.